Medan du går din utbildning och när du har tagit examen kan det vara klokt att visualisera dina karriärmål och hur du ska nå dit. Med en god planering är det enklare att uppnå din fulla potential och du minskar även risken att missa goda karriärmöjligheter. Du kan använda dig av en ”vision board” eller ett digitalt verktyg, och på så vis enklare hålla koll på hur du ska nå dina mål.

Produkter från Stratsys.com/sv/ är en god hjälp i att visualisera strategier och mål, och stöttar företag i verksamhetsplanering. Produkterna ger också enkel överblick över strategisk planering och hållbarhetsstyrning. Med stöd i kvalitetsledning och intern kontroll från Stratsys.com/sv/ går det att skapa en säker arbetsmiljö, samtidigt som företagets behov möts.

Vision board

En ”vision board” är ett bra sätt att visualisera dina mål i livet. Det är i princip ett kollage där du lägger in alla dina drömmar, listor och planer. För att komma närmare det du vill uppnå är vision board ett bra verktyg, då visualisering har visat sig fungera enligt forskning. En studie i Psychology Today kunde visa att när en tyngdlyftare lyfte upp tunga vikter aktiverades hens hjärna på samma sätt som när hen visualiserade samma sak i tanken. Du skapar din vision board genom att först samla ihop ord, texter och bilder som motiverar dig. Du bör utgå från vad du vill uppnå och dina egna drömmar. Titta på nätet eller i tidningar och skriv ut de bilder du gillar bäst. Klistra sedan upp dem på ett papper eller en affisch, och häng upp tavlan där du kan se den för att bli påmind om dina drömmar och mål.

Målmedveten planering

Att uppnå karriärmål sker inte av sig självt, du behöver ha en planering som är målmedveten och förstå vilka steg som hjälper dig att nå fram. När du visualiserat framtidsmålen kan du gå baklänges och jobba för att uppnå dem. Du behöver också ha kontakt med rätt personer för att din karriär ska gå framåt. Prata med kollegor om idéer till nya projekt, mejla och ring personer som du är intresserad av att knyta kontakt med. Du kan också utöka ditt nätverk med Linkedin.

Andra personer vet inte alltid vart du vill komma i karriären. Du behöver vara tydlig och visa intresse för nya projekt inför chefen. Vill du nå någon i ett intressant företag, ta kontakt med personer som kan introducera dig. För att uppgifterna ska genomföras effektivt, fokusera på varje sak för sig. Du kan börja med att identifiera en uppgift, som att skriva en jobbansökan. Sedan avsätter du en tid för att göra klart uppgiften, vilket ger dig möjlighet att fokusera och flytta fram positionerna. Det är även viktigt att prioritera rätt arbetsuppgifter, och säga nej till de uppdrag som inte är i linje med det du vill.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *