Utbildning och karriär är något som i princip måna människor kommer få uppleva någon gång i sitt liv. Utbildning är själva grunden till att komma in i arbetslivet, därför är det också viktigt att man fullföljer sin utbildning. I denna artikel kommer du att få läsa en hel del om både utbildning och karriär för att du som kanske är osäker på vilken utbildning du ska gå, får det lättare att välja.

Men vad är nu utbildningar och varför är det egentligen så viktigt? Vi kan faktiskt dela in det i olika sektioner, den första ”sektionen” är låg – och mellanstadieutbildning, den andra ”sektionen” är högstadieutbildning och den sista sektionen är gymnasieutbildning, sedan finns det ju självklart även högskoleutbildning.

Men om vi börjar med låg – och mellanstadieutbildningen så är dessa år på låg och mellanstadiet de år som du lägger grunden till ditt lärande. Här lär du dig läsa, skriva och räkna, men bara grundligt. Du utvecklas också som person under dessa åren och på grund av allt som händer under dessa år är det jätteviktigt att du är engagerad i skolan och din egen personliga utveckling.

När du sedan kommer upp på högstadiet, det vill säga, sjuan, åttan och nian, är det dags att fördjupa sig i sina kunskaper inom läsning, skrivning och matte. Här kommer du även få en bättre förståelse för omvärlden, hur vårt samhälle ser ut och hur det ser ut i andra delar av världen. Här är det väldigt viktigt att du gör ditt allra bästa för att få så bra betyg som möjligt, ju högre betyg du har desto större chans är det att du kommer in på den utbildningen du vill gå. Här kommer också det svåra valet att välja vilken utbildning man egentligen vill gå, börja därför att fundera på detta redan när du går i sjuan.

Sedan har vi gymnasiet som är platsen där du tar med dig dina kunskaper från låg, mellan och högstadiet och använder dem när du ska utbilda dig inom ett yrke. Gymnasiet skulle man kunna säga är det slutliga målet som man kämpat för att nå. Här kommer du att få den utbildning som du vill ha för att kunna börja arbeta. Här får du också chansen att tidigt komma in i arbetslivet genom att vara ute på olika praktikplatser och känna på hur det verkligen känns att jobba.

Vad har vi nu kommit fram till då? Jo, vi har kommit fram till att en utbildning är i många olika steg, det börjar vid lågstadiet och slutar oftast vid gymnasiet, om man inte väljer att gå en högskoleutbildning. Sedan har vi självklart också kommit fram till att det är viktigt att vara närvarande och kämpa under skolgången.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *