Kvinnors yrken är till största delen fortfarande traditionella. De vanligaste jobben för kvinnor är undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård samt äldreboende. Detta kan i många fall förklaras med att det på många håll i Sverige inte finns många andra jobb att välja på. Samtidigt kan inte alla vara akademiker så frågan är istället hur vi kan göra dessa yrken mer attraktiva för män.

Manliga yrken blir kvinnliga

Kvinnor har under senare år satsat på högre utbilding vilket numera visar sig i tidigare mansdominerade yrken. Idag ser vi mer än någonsin tidigare kvinnor inom yrken såsom jurist, arkitekt, ekonom, läkare, teolog, tandläkare, agronom och naturvetare. Om denna trend fortsätter kommer kvinnor att dominera inom många av dessa yrken i framtiden. Orsaken till denna positiva utveckling är att dagens tjejer satsar på högre studier, något som inte verkar minska i närmsta framtiden.

Fastighetsförvaltning

Även inom fastighetsförvalting och styrelser till bostadsrättsföreningar ökar antalet kvinnor. Malmö har under senare år ökat antalet bostadsrätter och deras styrelser kan behöva hjälp, oavsett om styrelsen består av kvinnor eller män. Nabo erbjuder effektiv fastighetsförvaltning i Malmö för bostadsrättsföreningar. Många moment inom förvaltningen av en fastighet är krävande och tar mycket tid i anspråk från styrelsen. Med fastighetsförvaltning i Malmö kommer risken för att fel begås minskas. Nabo erbjuder sin expertis inom teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsservice samt fastighetsjuridik.

Yrken som män dominerar

Vissa yrken domineras fortfarande av män och anledningen är troligtvis att kvinnor inte söker sig till dessa utbildningar. Dessa yrken är bland annat civilingenjör, högskole- och gymnasieingenjör, transportutbildningar samt skogsvetenskapliga utbildningar. Däremot är mäns intresse för typiska kvinnoyrken svalare. Yrken som exempelvis sjuksköterska passar utmärkt för män och förhoppningsvis kommer fler killar att satsa på detta yrke i framtiden. Faktum är att en arbetsplats med en god jämvikt av manliga och kvinnliga kollegor har tendens att skapa en bättre arbetsmiljö och atmosfär.

Karriärer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *